EC - Research & Innovation

En el marc del programa europeu Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert dues convocatòries ECSEL per a l’any 2016. L’objectiu és reforçar la competitivitat industrial i les interaccions entre usuaris i proveïdors així com donar suport a la cooperació de la indústria i el món acadèmic. El pressupost total és de 150 milions d’euros.

ECSEL és una associació entre el sector privat i públic per a components i sistemes electrònics, que substitueix les anteriors iniciatives ENIAC i ARTEMIS. Iniciada l’any 2014, l’associació té la voluntat d’assegurar una posició líder d’Europa en el disseny i enginyeria de sistemes electrònics.

Les dues accions que presenta aquesta convocatòria són:

a) ECSEL Key Applications and Essential Technologies (IA)
Pressupost: 85 milions d’euros

b) ECSEL Key Applications and Essential technologies (RIA)
Pressupost: 65 milions d’euros

El termini de presentació de sol·licituds d’ambdues convocatòries és el 24 de maig de 2016.

Per obtenir informació més detallada, podeu consultar el Participant Portal de la CE.