Doctorats IndustrialsEn el marc del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria de l’any 2021 dels Ajuts a Doctorats Industrials (DI). L’objectiu és atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en un grup de recerca d’una universitat, un centre tecnològic o de recerca o una fundació hospitalària, en el qual el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral. La tesi pot ser qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.

La convocatòria finança projectes de recerca industrial, definits com a recerca planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents. Els projectes comporten una col·laboració efectiva entre una empresa (entorn empresarial) i un o diversos organismes de recerca (entorn acadèmic). Aquests projectes de col·laboració publicoprivada permetran la generació de transferència de coneixement i la formació de talent.

L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 4.378.800 euros. Els ajuts seran per a un període màxim de 3 anys i els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través del lloc web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Els quatre terminis de presentació de sol·licituds són els següents: 14 d’abril de 2021 per a la primera resolució parcial; 9 de juny de 2021 per a la segona; 6 d’octubre de 2021 per a la tercera; i finalment, 14 de desembre de 2021 per a la quarta.

Gestionat per l’AGAUR, el Pla de Doctorats Industrials es va posar en marxa l’any 2012 amb un programa pilot. Els seus objectius són contribuir a la competitivitat del teixit empresarial i de recerca català, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa o institució.

Des dels inicis del Pla de Doctorats Industrials (Memòria d’activitat 2019), s’han finançat 602 projectes de 402 empreses i institucions diferents. La inversió publicoprivada en R+D associada a aquests projectes ascendeix a 82,6 milions d’euros (dos terços d’origen privat). A més, han participat 465 investigadors/es; 330 grups de recerca SGR; 11 universitats; i 24 centres CERCA.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.