L’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de l’any 2015 de les Subvenciones para la contratación de investigadores con grado de doctor en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-Comunidades Autónomas (DOC INIA 2015).

La convocatòria s’emmarca en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). En concret, l’INIA ha convocat 25 places d’investigadors doctors, amb l’objectiu de promoure i finançar la seva incorporació a centres públics autonòmics d’investigació agrària i alimentària. Les subvencions tindran una durada màxima de 5 anys.

La quantitat destinada a finançar aquesta convocatòria és de 3,25 milions d’euros, però pot augmentar fins a mig milió més si es produeix un increment del crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 d’octubre del 2015. La presentació s’ha de realitzar obligatòriament a través de l’aplicació telemàtica del lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Convocatorias del lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest Blog.