CSNEl Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha obert la convocatòria Ayudas para la realización de proyectos de I+D relacionados con la protección radiològica per als anys 2012 al 2014. Aquests ajuts s’adrecen a universitats i hospitals públics, així com qualsevol de les seves fundacions associades.

Els projectes, que poden ser coordinats, s’hauran d’executar en un període màxim de tres anys i la seva quantia no superarà els 200.000 euros. El termini de sol·licituds es el 27 d’agost de 2012. Per a més informació consulteu el lloc web del CSN.