La Fundación General CSIC (FGCSIC), a través del programa ComFuturo, convoca per a l’any 2018 13 ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca originals, innovadors i amb un alt nivell d’aplicació, en els centres i instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Aquesta segona edició de la convocatòria s’adreça a joves científics brillants i creatius amb la capacitat de plantejar i assolir objectius de gran abast.

ComFuturo és un programa de col·laboració público-privada dirigida a captar talent jove investigador per tal que pugui desenvolupar projectes en el sistema espanyol de ciència i tecnologia. Els projectes que finança aquesta iniciativa hauran de tenir una durada màxima de 3 anys. La quantitat que percebrà l’investigador serà de 31.600 euros bruts anuals i la dotació per a despeses associades serà de 10.000 euros anuals (5.000 aniran a càrrec de l’institut receptor).

Les línies de recerca d’aquesta convocatòria són: Desenvolupament de nous sensors i dispositius per a la detecció de gasos (1 ajut); Producció de compostos d’alt valor afegit a partir de subproductes orgànics d’origen urbà (1 ajut); Sistemes energètics sostenibles (1 ajut); Valorització d’escòries generades en la fabricació d’acers inoxidables (1 ajut); i General (9 ajuts).

El termini de presentació de sol.licituds és el 20 de febrer de 2018. La documentació s’ha de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud.

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de ComFuturo.