Fons europeus per a projectes cooperatius de construcció i adquisició d'equipaments i plataformes científiquesLa Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per al Cofinançament FEDER per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides (2019).

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques. S’entén per projectes cooperatius aquells que donin resposta a les necessitats de diferents institucions i que vulguin prioritzar-los i finançar-los de manera conjunta.

La finalitat dels equipaments i les plataformes científiques i tecnològiques ha de ser potenciar l’excel·lència científica i tecnològica mitjançant el suport a les activitats d’R+D+I. A més, s’han de facilitar els processos de valorització i  transferència de coneixement, en especial l’activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): tecnologies de la informació i la comunicació; nanotecnologia; materials avançats; fotònica; biotecnologia; i, per últim, manufactura avançada.

Els beneficiaris poden ser universitats, centres de recerca, parcs científics i tecnològics i institucions públiques i privades sense finalitat de lucre amb activitats d’R+D+I. Cada beneficiari ha de formalitzar un conveni de col·laboració amb un mínim de dues entitats participants més per finançar de manera conjunta projectes que puguin ser objecte d’aquesta convocatòria. L’aportació mínima de cada entitat al projecte ha de ser del 10% de l’aportació de l’entitat majoritària.

L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 20,26 M€ dels fons FEDER de la Unió Europea (UE) assignats en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Els ajuts són subvencions per concurrència competitiva i la taxa de cofinançament és del 50% sobre la despesa subvencionable.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la plataforma SIFECAT1420. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 20 de maig de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaria d’Universitats i Recerca.