La Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per al Cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca (2018). L’objectiu final és accelerar la introducció al mercat de nous productes o processos disruptius o bé generar un benefici social significatiu.

Els beneficiaris poden ser universitats, centres de recerca, centres tecnològics i altres entitats sense ànim de lucre, com empreses o entitats d’especial rellevància en el sector productiu, que tinguin establiment operatiu a Catalunya. Les agrupacions en tecnologies emergents han d’estar formades per un mínim de 5 entitats. La durada dels projectes és de 3 anys i el termini d’execució de les activitats finançades ha d’estar comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2022.

Les agrupacions en tecnologies emergents han d’actuar com a plataformes pilot de demostració de noves tecnologies adreçades al teixit productiu i amb orientació de mercat. Poden optar a aquests ajuts les agrupacions en tecnologies emergents en els àmbits següents: cervell humà, dades massives en ciències de la vida, energia de fusió, grafè, indústria 4.0, internet de les coses, manufactures additives (3D), tecnologia de processadors de baix consum i, finalment, tecnologies quàntiques. Els projectes han d’apropar-se, en la mesura del que sigui possible, a l’aplicació real de la tecnologia.

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva, amb una taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible del 50 %. L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 18 milions d’euros procedents del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 de novembre de 2018. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el lloc web de la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web dels Fons FEDER de la Secretaria d’Universitats i Recerca.