RIS3CATEl Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria de l’any 2019 per al Cofinançament als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020).

En el marc de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), els PECT són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya que articulen actuacions per a la transformació del territori, amb un fort component d’innovació. Aquests projectes han de tenir un pressupost, calendari i conjunt d’actuacions detallades per part de l’entitat beneficiària i s’han d’emmarcar en les prioritats d’inversió i objectius específics del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020).

Per optar a aquesta convocatòria, els projectes han de presentar un pressupost amb una despesa subvencionable mínima d’1 milió d’euros i màxima de 5 milions. La subvenció màxima és del 50% del projecte. Les operacions no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener del 2014 i han d’estar executades i pagades abans de la finalització de l’any 2021.

Els PECT ha d’estar format per un mínim de 4 membres, que poden ser els agents del territori següents: entitat representant (ajuntament, consell comarcal o diputació provincial); entitat sòcia (entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa elegible); i entitat participant no beneficiària (entitats públiques o privades que participen en les operacions sense executar la despesa elegible).

La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 43,172 milions d’euros que provenen del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020), dels quals 21,6 milions es destinen a l’eix 1 (Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació). La convocatòria anterior (any 2016) va comptar amb un pressupost de 50 milions.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la plataforma SIFECAT1420. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 de novembre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar els portals web Municat i RIS3CAT, així com altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).