Fundació "la Caixa"La Fundació ”la Caixa” ha obert la cinquena edició de la convocatòria CaixaResearch d’investigació en salut per a l’any 2022. L’objectiu és identificar i impulsar iniciatives d’excel·lència científica i amb impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional. Des de l’any 2018, la Fundació ”la Caixa” ha resolt quatre convocatòries, a les quals hi ha destinat prop de 72 M€ a 105 iniciatives innovadores en salut i de gran impacte social.

En aquesta convocatòria s’hi poden presentar projectes liderats per investigadors d’organitzacions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal. També s’hi poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre, com ara associacions de pacients. En aquesta edició, les empreses constituïdes no poden formar part de les entitats col·laboradores del projecte.

Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents: neurociències; oncologia; malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades; malalties infeccioses; i, finalment, tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors.

Els projectes tenen un període d’execució de fins a 3 anys i poden ser:
a) Individuals: presentats per una única organització de recerca (organització sol·licitant) i poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 euros.
b) Consorci de recerca: presentades com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d’1 milió d’euros.

El pressupost global d’aquesta convocatòria és de 19 milions d’euros. La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través del lloc web habilitat per la Fundació ”la Caixa”. El termini de presentació finalitzarà el dia 25 de novembre de 2021.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria CaixaResearch d’investigació en salut (2022) de la Fundació ”la Caixa”.