El programa CaixaImpulse de la Fundació “la Caixa” impulsa la creació d’empreses i productes en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. El programa dóna suport a projectes innovadors al llarg d’àmplies etapes de desenvolupament: des d’etapes inicials de validació fins al punt d’atracció d’inversió privada o l’establiment d’acords amb la indústria.

La convocatòria CaixaImpulse Validate (2021) finança 20 projectes d’investigació biomèdica que es troben en fases inicials de desenvolupament (TRL1-4) per a validar el seu actiu i definir un pla de valorització. Aquesta 7a edició de la convocatòria ofereix una subvenció màxima de 100.000 euros durant un màxim de 24 mesos per a crear i implantar un pla de valoració. Cada iniciativa pot rebre assessorament de mentors i experts en l’elaboració dels plans de valorització i de negoci durant 8 mesos, amb la finalitat de supervisar activament el projecte i guiar-ne l’evolució. La convocatòria 2021 també rep el suport de l’EIT Health i de Caixa Capital Risc.

Els beneficiaris poden ser universitats, hospitals, institucions de recerca i altres entitats sense afany de lucre. Els projectes elegibles han de pertànyer al camp de les ciències de la vida, seguint la classificació de l’European Research Council.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 de març de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la convocatòria CaixaImpulse Validate (2021) de la Fundació “la Caixa”.