CaixaImpulse COVID-19Des de l’any 2015, el programa CaixaImpulse de la Fundació Bancària “la Caixa” impulsa la creació d’empreses i productes en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. En aquest marc, s’ha obert la convocatòria extraordinària CaixaImpulse COVID-19 (2020).

S’hi poden presentar els projectes clínics i translacionals que inclouen tecnologies clarament dirigides a prevenir, tractar, seguir o diagnosticar la malaltia COVID-19. Els beneficiaris de la convocatòria CaixaImpulse COVID-19 poden ser universitats, hospitals, institucions de recerca i altres entitats sense afany de lucre d’Espanya i Portugal.

La convocatòria ofereix un suport financer de fins a 300.000 euros durant un màxim de 24 mesos. També es proporciona suport no financer en forma d’activitats de tutoria, formació i suport, així com l’assessorament d’experts.

El procés d’avaluació constarà de dues etapes: en primer lloc, la sol·licitud s’inicia amb una carta d’intenció; i, a continuació, es convida a les sol·licituds preseleccionades a presentar una proposta completa que se sotmet a un procés d’avaluació més profund. Amb relació als criteris d’avaluació, són els següents: a) viabilitat de la sol·licitud; b) full de ruta de desenvolupament apropiat; c) potencial de transferència; i, finalment, d) impacte social i innovació responsable.

Cal presentar la sol·licitud mitjançant una pàgina web de la Fundació Bancària “la Caixa”. El termini de presentació finalitzarà el dia 15 d’abril de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria CaixaImpulse COVID-19 de la Fundació Bancària “la Caixa”.