L’Obra Social ”la Caixa”, conjuntament amb Caixa Capital Risc, ha obert la 4a convocatòria de CaixaImpulse (2018). Els objectius d’aquest programa són impulsar la transformació del coneixement científic en productes o empreses que generin valor per a la societat; acompanyar projectes de valorització d’actius científics per transferir-los al mercat; i finalment, donar suport a projectes de l’àmbit de les ciències mèdiques, de la vida i de la salut. Les tres convocatòries anteriors (2015-2017) ja han seleccionat 58 projectes.

Els beneficiaris de CaixaImpulse poden ser universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i de transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal de les quals sigui la recerca. S’ofereixen entre 70.000 i 100.000 euros per a la creació i la implementació d’un pla de valorització i de comercialització que permeti aprofitar els actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la recerca.

En concret, el programa CaixaImpulse proporciona:
a) Suport financer per al desenvolupament d’un pla de valorització que inclogui operacions, comercialització i implementació comercial.
b) Mentors que acompanyen el desenvolupament del projecte.
c) Contacte amb empreses, emprenedors i inversors per a la validació dels plans de valorització i la generació d’oportunitats de negoci.
d) Formació en àrees clau: gestió de projectes, transferència de tecnologia, eines de finançament, comercialització, i negociació.

El termini de presentació de sol·licituds és el 2 de maig del 2018 i cal presentar-les a través de l’Àrea privada de convocatòries de l’Obra Social ”la Caixa”.

Per més informació podeu consultar el lloc web del programa CaixaImpulse.