Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) ha obert la primera convocatòria del BIST Post-doctoral Fellowship Program (PROBIST 2017), finançat pel programa Horizon 2020 mitjançant les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Creat l’any 2015, el BIST és una iniciativa científica de 7 centres catalans d’excel·lència amb l’objectiu de crear un entorn d’investigació col·laboratiu i multidisciplinari. Els centres BIST són: el Centre de Regulació Genòmica (CRG); l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ); l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2); l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE); i, finalment, l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

En total, el programa PROBIST ofereix 61 beques postdoctorals de 3 anys de durada, amb un sou brut anual de 36.252,82 euros, més un pagament únic d’ajut a la reubicació. També s’ofereixen assessorament i supervisió per part d’investigadors prestigiosos, un pla personalitzat de desenvolupament professional i un programa de formació sobre habilitats de recerca i transferència.

Els sol·licitants tenen llibertat d’investigació i poden seleccionar un o diversos temes genèrics publicats en les convocatòries. Un cop preseleccionats poden dissenyar la proposta de projecte amb un grup de recerca de la seva elecció en els cinc centres BIST participants en el programa: ICIQ, ICFO, ICN2, IFAE i IRB Barcelona.

El primer termini de sol·licituds dels quatre previstos finalitza l’1 de novembre del 2017. Les sol·licituds només es poden presentar electrònicament a través del lloc web del programa PROBIST.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del BIST.