Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) ha obert la convocatòria de l’any 2018 del BIST PhD Fellowship Program (PREBIST), una iniciativa finançada pel programa Horizon 2020 mitjançant les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Creat l’any 2015, el BIST està integrat per 7 centres catalans d’excel·lència amb l’objectiu de generar un entorn d’investigació col·laboratiu i multidisciplinari. Els centres BIST són: el Centre de Regulació Genòmica (CRG); l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ); l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2); l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE); i, finalment, l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

En total, el programa PREBIST ofereix 28 beques predoctorals de 4 anys de durada, amb un sou brut anual de 26.519,19 euros, més un pagament únic d’ajut a la reubicació. Els sol·licitants disposen d’un llistat de projectes de recerca per seleccionar i els beneficiaris dels ajuts s’integraran a un grup dels cinc centres BIST participants en el programa: ICIQ, ICFO, ICN2, IFAE i IRB Barcelona. També s’ofereix assessorament i supervisió per part d’investigadors prestigiosos, un pla personalitzat de desenvolupament de la carrera de doctorat i un programa de formació sobre habilitats de recerca i transferència.

El termini de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig del 2018. Les sol·licituds només es poden presentar electrònicament a través del lloc web del programa PREBIST.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del BIST.