L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha obert la convocatòria de beques «Premis Barcelona (2020)», amb caràcter d’excepcionalitat. Aquests beques neixen de la transformació dels Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició de 2020. L’objectiu principal d’aquests premis extraordinaris és donar suport al teixit cultural de la ciutat i ajudar a pal·liar els efectes de la crisi sanitària experimentada durant el 2020. Aquesta convocatòria té una dotació total d’1,63 milions d’euros.

Els Premis estan destinats a realitzar projectes de creació cultural, de recerca i d’innovació en l’àmbit de la cultura, l’educació i la ciència. En total s’atorgaran un màxim de 225 beques, en règim de concurrència competitiva, repartides en 3 àmbits, 4 línies i 15 modalitats. Els projectes presentats han de ser de nova creació i han de tenir vinculació amb Barcelona o la seva Àrea Metropolitana en els termes que s’estableixen a cadascuna de les bases específiques. A més, s’han d’ajustar als requisits especificats a la modalitat escollida.

Les 4 línies de premis són les següents: cultura – suport a la creació artística (155 beques de 6.000 euros); cultura – projectes d’innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària (14 beques de 10.000 euros); cultura i educació (34 beques de 10.000 euros); i finalment, divulgació científica i art i ciència (22 beques de 10.000 euros).

El termini de presentació de projectes finalitza el 17 de febrer de 2021. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona.