La Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana ha obert en l’ORDE 36/2011, de 23 de maig, la convocatòria de diferents tipus de beques i ajuts per al foment de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic per a l’any 2012. Aquestes s’emmarquen dins dels programes desenvolupats pel Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (2010-2015). La finalitat d’aquesta convocatòria és la formació, com a part de l’educació, per a aconseguir més personal i més ben qualificat.

Les beques i ajuts que es financen es poden consultar en els annexes I-XVI de la mateixa convocatòria, i són els següents:

Programa VALi+d per a investigadors en formació
Durada: tres anys
Termini de presentació: de l’1 al 30 de setembre de 2011

Renovació de les ajudes per a la formació de personal investigador de caràcter predoctoral
Durada: dos anys
Termini de presentació: de l’1 al 30 de novembre de 2012

Beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana
Durada: duració ininterrompuda mínima de 3 mesos i màxima de 9 mesos (excepcions a l’annex IV)
Període d’estada: entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2010
Termini de presentació: un mes a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria

Beques per a la formació de personal investigador en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, dins el Programa Santiago Grisolía
Durada: s’establirà en la resolució de concessió i finalitzarà com a màxim el 31 de desembre de 2012.
Termini de presentació: un mes a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria

Beques per al suport a la formació de personal investigadors
Durada: s’establirà en la resolució de concessió i finalitzarà com a màxim el 31 de desembre de 2012.
Termini de presentació: de l’1 fins al 30 de setembre de 2011

Programa VALi+d per a investigadors en fase postdoctoral
Durada: dos anys
Termini de presentació: de l’1 fins al 30 de setembre de 2011

Ajudes per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor per part d’organismes d’investigació
Durada: dos anys
Termini de presentació: de l’1 fins al 30 de desembre de 2011

Beques per a estades en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana, dirigides a personal investigador doctor dels organismes d’investigació
Durada: duració ininterrompuda mínima d’1 mes i màxima de 6 mesos.
Període de l’estada: entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012.
Termini de presentació: de l’1 fins al 31 d’octubre de 2011

Ajudes per a la realització de projectes d’I+D per a grups d’investigació emergents
Durada: dos anys
Termini de presentació: de l’1 al 31 de gener de 2013

Ajudes per a grups d’investigació de qualitat contrastada
Durada: sis mesos.
Període de gaudi: màxim el 31 de desembre de 2012.
Termini de presentació: un mes a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria

Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència
Durada: quatre anys
Termini de presentació : de l’1 al 15 de novembre de 2011

Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic
Durada: Els esdeveniments han de celebrar-se dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012, en el cas d’entitats públiques i amb pagament anticipat, i des de l’1 de gener  fins al 30 de novembre de l’any 2012, en el cas de les entitats privades.
Termini de presentació: de l’1 fins al 31 d’octubre de 2011

Ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana
Durada: duració màxima de 120 hores
Període de l’estada: entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012
Termini de presentació: dos mesos a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria

Ajudes a grups d’investigació per a la constitució i acreditació de les xarxes d’excel·lència ISIC (Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa)
Durada: quatre anys
Termini de presentació: de l’1 al 30 de setembre de 2011

Per a més informació podeu consultar el lloc web de la Generalitat Valenciana.