La Fundació ”la Caixa” ha obert la convocatòria de l’any 2022 de les Beques de postdoctorat Junior Leader ”la Caixa”. Es tracta d’un programa destinat a la contractació d’investigadors excel·lents de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol o portuguès en les àrees de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l’enginyeria i les matemàtiques.

Els objectius del programa són fomentar la recerca d’alta qualitat i innovadora a Espanya i Portugal i, a més, donar suport als millors talents científics, als quals se’ls ofereix un entorn atractiu i competitiu on dur a terme una recerca d’excel·lència.

El programa disposa dues modalitats diferents:

1) Junior Leader ”la Caixa” – Incoming25 beques per a investigadors per dur a terme un projecte de recerca en els centres acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de Maeztu, de l’Instituto de Salud Carlos (ISCIII) i unitats avaluades com excel·lents per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de Portugal. Els candidats han d’haver residit a Espanya o Portugal menys de 12 mesos en els últims tres anysAquesta modalitat està cofinançada per les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) del programa europeu Horizon 2020.

2) Junior Leader ”la Caixa” – Retaining15 beques per a investigadors per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal. Els candidats han d’haver residit a Espanya o Portugal més de 12 mesos en els últims tres anys.

Els candidats han d’haver obtingut el títol de doctor entre els dos i set anys anteriors al tancament de la convocatòria. La dotació econòmica màxima serà de 305.100 euros, que es desglossaran en els conceptes següents: tres anualitats màximes de 97.500 euros que inclouen els costos laborals i els del projecte de recerca; ajut familiar (1.200 euros anuals bruts per cada fill); i, finalment, ajut per a mobilitat, desplaçament i habitatge (5.400 euros).

A més, el programa inclou un programa de formació interdisciplinari, centrat en aspectes com ara la innovació i el lideratge. També existeix un programa de formació complementària d’excel·lència per consolidar les habilitats de recerca i fomentar la carrera científica independent. Així, els becaris hauran de realitzar una estada en una altra institució internacional o intersectorial, d’una durada entre 3 i 6 mesos, amb l’objectiu d’incrementar les seves habilitats transversals.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de les Beques de ”la Caixa”. El termini de presentació finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2021.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundació ”la Caixa”.