Beques de postdoctorat Junior Leader la Caixa 2020La Fundació Bancària ”la Caixa” ha obert la convocatòria de l’any 2020 de les Beques de postdoctorat Junior Leader ”la Caixa”. Es tracta d’un programa destinat a la contractació d’investigadors excel·lents de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol o portuguès. Els objectius del programa són fomentar la recerca d’alta qualitat i innovadora a Espanya i Portugal i, a més, donar suport als millors talents científics, als quals se’ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en què dur a terme una recerca d’excel·lència.

El programa disposa dues modalitats diferents:

1) Junior Leader ”la Caixa” – Incoming30 beques per a investigadors per dur a terme un projecte de recerca en els centres acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de Maeztu, de l’Instituto de Salud Carlos (ISCIII) i unitats avaluades com excel·lents per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de Portugal. Els candidats han d’haver residit a Espanya o Portugal menys de 12 mesos en els últims tres anys. Aquesta modalitat està cofinançada per les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) del programa europeu Horizon 2020.

2) Junior Leader ”la Caixa” – Retaining15 beques per a investigadors per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal. Els candidats han d’haver residit a Espanya o Portugal més de 12 mesos en els últims tres anys.

Els candidats han d’haver obtingut el títol de doctor entre els dos i set anys anteriors al tancament de la convocatòria. Els investigadors del programa disposaran d’un contracte laboral de tres anys (a més d’un ajut per a la mobilitat i d’un ajut familiar), amb una dotació econòmica màxima de 305.100 euros.

A més, el programa inclou un programa de formació interdisciplinari, centrat en aspectes com ara la innovació i el lideratge. També existeix un programa de formació complementària d’excel·lència per consolidar les habilitats de recerca i fomentar la carrera científica independent. Així, els becaris hauran de realitzar una estada en una altra institució internacional o intersectorial, d’una durada entre 3 i 6 mesos, amb l’objectiu d’incrementar les seves habilitats transversals.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de les Beques de ”la Caixa”. El termini de presentació finalitzarà el dia 8 d’octubre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació Bancària ”la Caixa”.