La Fundació Bancària ”la Caixa” ha obert la convocatòria de l’any 2019 per a Beques de postdoctorat Junior Leader ”la Caixa”. Es tracta d’un nou programa destinat a la contractació d’investigadors excel·lents de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol o portuguès.

Els objectius del programa són fomentar la recerca d’alta qualitat i innovadora a l’Estat espanyol i, a més, donar suport als millors talents científics, als quals se’ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en què dur a terme una recerca d’excel·lència. Per a cada contracte, la dotació econòmica màxima serà de 305.100 euros.

El programa Junior Leader disposa dues modalitats diferents:

1) Junior Leader ”la Caixa” – Incoming: 22 beques per a investigadors de totes les nacionalitats, als quals se’ls ofereix un contracte laboral de tres anys per dur a terme un projecte de recerca en els centres acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituto de Salud Carlos III i unitats avaluades com excel·lents i excepcionals per la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de Portugal. Per institucions espanyoles, els candidats hauran d’haver residit a Espanya menys de 12 mesos en els últims tres anys mentre que per a institucions portugueses, els candidats hauran d’haver residit a Portugal menys de 12 mesos en els últims tres anys.

2) Junior Leader ”la Caixa” – Retaining: 11 beques per a investigadors de totes les nacionalitats per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.  Els candidats han d’haver obtingut el títol de doctor entre els dos i set anys anteriors al tancament de la convocatòria. S’entendrà com a data d’obtenció del títol de doctorat la de l’acte de defensa de la tesi doctoral.Per institucions espanyoles, els candidats hauran d’haver residit a Espanya més de 12 mesos en els últims tres anys mentre que per a institucions portugueses, els candidats hauran d’haver residit a Portugal més de 12 mesos en els últims tres anys.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de les Beques de ”la Caixa” i s’han d’emplenar íntegrament en anglès. El termini de presentació finalitzarà el dia 26 de setembre del 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació Bancària ”la Caixa”.