La Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 2013 de les Beques Balsells (BBI) a la University of California, Irvine (UCI) per a realitzar estudis de postgrau i estades de recerca postdoctorals en l’àmbit de les enginyeries i les ciències.

Aquesta convocatòria té les següents modalitats:

– Modalitat A: 6 beques per realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).
– Modalitat B: 2 beques per realitzar estudis de postgrau-renovació a la HSSoE o la DBSICS (BBI-R).
– Modalitat C: 2 beques per realitzar estades de recerca postdoctorals a la HSSoE (BBI-PDE).
– Modalitat D: 1 beca per realitzar una estada de recerca postdoctoral a la School of Physical Sciences (SoPS) o laSchool of Biological Sciences (SBS) (BBI-PDPS).

La durada de les beques serà de 12 mesos per al curs acadèmic 2013-2014. Per a participar és indispensable estar admès prèviament als corresponents centres de recerca de la UCI.

La data de termini de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar a partir del 16 d’abril de 2013. Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria al lloc web de la Generalitat.