CSICEl Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE Intro 2020), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE).

La convocatòria està dirigida a estudiants universitaris amb un expedient acadèmic notable. En concret, les beques estan dirigides a alumnes matriculats a un grau en el curs 2019-2020 (amb almenys el 80 % dels crèdits ECTS completats); o que hagin sol·licitat cursar un màster universitari oficial en el curs 2020-2021; o que estiguin matriculats a un màster universitari oficial el curs 2019-2020. L’objectiu és iniciar-los en la seva activitat investigadora en les diverses àrees científiques, i possibilitar-los la vinculació als instituts o centres del CSIC.

En total es concediran 250 beques per estades de 5 mesos consecutius, per a realitzar a partir de l’1 de setembre o l’1 d’octubre de 2020, en instituts o centres del CSICLes beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis de transparència, objectivitat i publicitat. La dotació econòmica serà de 3.000 euros per a cada beca.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del CSIC. El termini de presentació finalitzarà el dia 9 d’abril de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSIC.