CSICEl Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (INTRO 2019), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Aquest programa s’articula al voltant de tres línies d’actuació: formació, internacionalització i transferència del coneixement.

La convocatòria està dirigida a estudiants universitaris amb un expedient acadèmic excel·lent. Les beques van dirigides a alumnes que acabin el grau en el curs 2018-2019, que vagin a ser estudiants de màster universitari oficial en el curs 2019-2020, o que tinguin accés a estudis de doctorat en els cursos acadèmics 2019-2020 o 2020-2021. L’objectiu és iniciar-los en la seva activitat investigadora en les diverses àrees científiques, i possibilitar-los la vinculació als instituts o centres del CSIC.

En total es concediran 250 beques per estades de 5 mesos consecutius, a realitzar a partir de l’1 de setembre o l’1 d’octubre de 2019, en instituts o centres del CSICLes beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis de transparència, objectivitat i publicitat. La dotació econòmica serà de 3.000 euros per a cada beca.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del CSIC. El termini de presentació finalitza el 7 de maig de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSIC, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.