El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (INTRO 2018), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Aquest programa s’articula al voltant de tres línies d’actuació: formació, internacionalització i transferència del coneixement.

La convocatòria està dirigida a estudiants universitaris amb un expedient acadèmic excel·lent. Les beques estan orientades, preferentment, a alumnes que vagin a realitzar el treball de fi de grau o de fi de màster, dins el curs acadèmic 2018-2019. L’objectiu és iniciar-los en la seva activitat investigadora, i possibilitar-los la vinculació als instituts o centres del CSIC.

En total es concediran 200 beques, que tindran una dedicació de 300 hores. Les beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis de transparència, objectivitat i publicitat. La dotació econòmica màxima serà de 500.000 euros (2.500 euros per a cada beca).

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del CSIC. El termini de presentació finalitza l’1 de juny de 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSIC, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.