El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) convoca les Becas de Introducción a la Investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO 11), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Els objectius de la convocatòria són donar a conèixer les possibilitats que ofereixen els centres i instituts del CSIC als estudiants interessats en seguir una carrera investigadora, i propiciar que s’iniciïn en el coneixement dels problemes cientificotècnics d’actualitat i els mètodes utilitzats per a resoldre’ls.

El programa finançarà 100 beques, de dos mesos de duració (entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2012), d’introducció a la recerca, per a alumnes que estiguin realitzant cursos entremitjos d’una carrera universitària de grau superior. El pla de treball d’aquestes beques es desenvoluparà en els centres propis, mixtes i unitats associades del CSIC, sota la direcció dels investigadors de plantilla.

El termini de presentació de sol·licituds és el 9 de gener de 2012, i s’ha de formalitzar per via telemàtica a través del lloc web del CSIC.