CSICEl Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE Intro SOMdM 2021), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). L’objectiu és la iniciació a la carrera científica en les diverses àrees de recerca propiciant una aproximació al coneixement dels problemes cientificotècnics d’actualitat i als mètodes utilitzats per a resoldre’ls.

La convocatòria està dirigida a estudiants que hagin finalitzat els estudis de llicenciatura o de grau en el curs acadèmic 2019-2020 o estar finalitzant els estudis en el curs 2020-2021; que estiguin matriculats o hagin realitzat la inscripció o preinscripció per al curs 2021-2022 en un màster universitari oficial indicat a cada modalitat de beca; que acreditin una nota mitjana de grau o llicenciatura, en una escala decimal de 0-10 i amb 2 decimals, igual o superior al que s’indica a cada modalitat de beca; que no estiguin en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de doctor; i finalment, que no hagin gaudit d’una beca d’introducció a la investigació dins del Programa JAE en convocatòries anteriors.

En total es concediran 50 beques per estades a Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC en règim de concurrència competitiva.

El termini de presentació de sol·licituds és el 15 de juny de 2021. La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del CSIC.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSIC.