El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha obert la convocatòria d’Ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (2021). La convocatòria és finançada pel Pla de Recuperació de la Unió Europea (UE).

Aquests ajuts es destinaran a finançar línies d’inversió associades a la construcció, desenvolupament, instrumentació, equipament i millora de les capacitats de les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS). Aquestes infraestructures han d’estar presents a l’actual Mapa de les ICTS i les inversions sol·licitades, recollides als seus plans estratègics.

Les ICTS són grans instal·lacions, que estan dedicades a la investigació i desenvolupament tecnològic d’avantguarda i de màxima qualitat, així com a fomentar la transmissió, intercanvi i preservació del coneixement, la transferència de tecnologia i la innovació.

Amb un pressupost global de 37,78 milions d’euros, aquesta convocatòria constitueix la primera concessió d’ajuts a les ICTS de l’última dècada que finança tots els costos elegibles i permetrà el desenvolupament i millora d’unes instal·lacions crítiques per a la ciència i innovació de l’Estat espanyol. El cost total subvencionable de cada sol·licitud haurà d’estar comprès entre 100.000 euros i 10 milions d’euros.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del MICINN. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 22 de juny de 2021.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria d’Ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (2021) del MICINN.