Ministerio de Cultura y DeporteEl Ministerio de Cultura y Deporte ha convocat les Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior per a l’any 2018. L’objectiu és finançar projectes internacionals de recerca i intervenció arqueològica, en règim de concurrència competitiva. Seran objecte d’atenció prioritària els projectes de recerca i intervenció integral que es plantegin en el marc dels convenis de cooperació cultural subscrits per l’Estat espanyol amb altres països, i que hagin sigut informats prèviament per l’ambaixada espanyola en el país on es desenvoluparà el projecte.

Els beneficiaris poden ser organismes i entitats dependents de comunitats autònomes i entitats sense afany de lucre que no pertanyen al sector públic. El pressupost global de la convocatòria és de 426.000 euros. Les activitats que s’acullin a aquesta convocatòria es podran realitzar des de l’1 de gener del 2018 fins al 20 de setembre del 2019.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del Seu electrònica del Ministerio de Cultura y Deporte. El termini de presentació finalitzarà el dia 8 d’octubre del 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Cultura y Deporte.