índexEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha convocat les Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior per a l’any 2017. L’objectiu és finançar projectes internacionals de recerca i intervenció arqueològica, en règim de concurrència competitiva. Tindran una atenció prioritària, els projectes que es plantegin en el marc dels convenis de cooperació cultural subscrits amb altres països, i que hagin estat prèviament informats per l’ambaixada espanyola al país on es desenvoluparà el projecte.

Els beneficiaris poden ser persones jurídiques del sector públic o privat que no desenvolupin activitats econòmiques. El pressupost global de la convocatòria és de 384.000 euros (96.000 menys que a la convocatòria anterior) i la quantitat màxima per projecte serà de 40.000 euros. Les activitats que s’acullin a aquesta convocatòria es podran realitzar des de l’1 de gener del 2017 fins al 20 de setembre del 2018.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de juliol del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD.