Ministerio de UniversidadesEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), el Ministerio de Universidades ha obert la convocatòria de les Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU 2020).

La convocatòria ofereix 850 ajuts a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals a universitats espanyoles, amb una durada màxima de quatre anys. Es tracta d’ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l’adquisició de competències docents universitàries a qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la incorporació futura al sistema espanyol d’educació superior i d’investigació científica.

Els sol·licitants han de han de tenir el títol del grau i estar matriculats a un programa de doctorat d’una universitat espanyola en el curs 2020-2021. De forma alternativa, els sol·licitants poden acreditar que en el moment de la presentació #tenen el títol de màster o estan matriculats, en el curs 2020-2021,# a un màster universitari oficial que dona accés a un programa de doctorat en el curs 2020-2021.

La quantitat total destinada a finançar aquesta convocatòria és de 79,33 milions d’euros. Per a cada beneficiari, l’import mensual serà de 1.160,43 euros els dos primers anys, 1.243,32 euros el tercer any i 1.554,15 euros el quart any, a més de dues pagues extraordinàries cada anualitat. A més, aquells beneficiaris que hagin obtingut el títol de doctor abans de la darrera anualitat, podran accedir a un contracte postdoctoral per un període màxim d’un any.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu Electrònica del Ministerio de Universidades. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’11 de desembre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria de les Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU 2020) del Ministerio de Universidades.