Ministerio de Ciencia, Innovación y UniversidadesEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha obert la convocatòria de les Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU 2019).

La convocatòria ofereix 850 ajuts per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals a universitats espanyoles, amb una durada màxima de 4 anys. Es tracta d’ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l’adquisició de competències docents universitàries a qualsevol àrea del coneixement científic, que facilitin la incorporació futura al sistema espanyol d’educació superior i d’investigació científica.

Els sol·licitants han de ser persones en possessió del títol del grau i que estan matriculats a un programa de doctorat a una universitat espanyola en el curs 2019-2020. De forma alternativa, els sol·licitants poden acreditar que en el moment de la presentació es troben en possessió del títol de màster o estan matriculats en el curs 2019-2020 a un màster universitari oficial que dona accés a un programa de doctorat en el curs 2020-2021.

La quantitat total destinada a finançar aquesta convocatòria és de 78,812 milions d’euros. Per a cada beneficiari, l’import mensual serà de 1.151,97 euros els dos primers anys, 1.234,25 euros el tercer any i 1.542,82 euros el quart any (cada any s’abonaran 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries). Així, els investigadors contractats veuran augmentar el seu salari anual una mitjana d’un 8 % en compliment del nou Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIF), aprovat el març de 2019. A més, aquells beneficiaris que hagin obtingut el títol de doctor abans de la darrera anualitat, podran accedir a un contracte postdoctoral per un període màxim d’un any.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 14 de novembre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.