Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN)En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha obert la convocatòria de les Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU 2018). Les entitats beneficiàries poden ser les universitats espanyoles, així com centres adscrits amb una vinculació estable i formalitzada amb les universitats en les quals els sol·licitants hagin efectuat la matrícula de doctorat.

La convocatòria ofereix 850 ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor/a i l’adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea de coneixement científic, que facilitin la incorporació dels beneficiaris al sistema espanyol d’educació superior i d’investigació científica.

La quantitat total destinada a finançar aquesta convocatòria és de 71.391.214 euros (igual que la convocatòria 2017), que es podran ampliar fins a 14 milions si es produeix un augment dels crèdits disponibles. La dotació dels ajuts per finançar els contractes predoctorals és de 1.173 euros mensuals per 14 pagues anuals, durant 4 anys com a màxim.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 d’octubre del 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.