L’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria 2019 per a la concessió d’Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2017-2020). L’objectiu de la convocatòria és l’adquisició, la instal·lació i l’actualització de l’equipament cientificotecnològic necessari per a l’execució d’una investigació de qualitat. Així com la millora dels resultats i el seu impacte científic, econòmic i social. En concret, es prioritzarà l’equipament cientificotecnològic d’ús compartit.

Els beneficiaris poden ser organismes públics d’investigació, universitats públiques, instituts universitaris i altres centres públics d’R+D. La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 187 milions d’euros, en forma de subvencions, bestretes reemborsables i préstecs.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MICINN). El termini de presentacions finalitzarà el 5 de juny de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.