Convocatòria: Programa Misiones IA 2021En el marc estatal de l’Agenda España Digital 2025 i de l’Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha obert la convocatòria Ayudas para financiar proyectos del «Programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021» (2021).

Aquesta convocatòria pretén finançar grans projectes en cooperació en l’àmbit de la investigació industrial i el desenvolupament experimental, per a la transformació digital de la societat i l’economia. Es tracta d’impulsar la intel·ligència artificial com a motor d’innovació i creixement econòmic social, inclusiu i sostenible, així com enfortir la competitivitat i el lideratge del sector empresarial.

Les entitats beneficiàries que cooperen en els projectes poden ser empreses, associacions empresarials i organismes d’investigació i difusió del coneixement. La composició mínima dels projectes ha d’estar conformada per una gran empresa que coordina el projecte (50 % màxim del pressupost), un organisme d’investigació i cinc pimes (20 % mínim del pressupost).

Els ajuts s’adrecen a impulsar la intel·ligència artificial en camps amb nivell baix de maduresa tecnològica i potencial alt de transformació, mitjançant projectes de risc en les àrees (missions) següents: agroalimentació, salut, medi ambient, energia i ocupació. Així mateix, es requerirà l’impacte dels resultats sobre un mínim de vint entitats usuàries finals, sobretot pimes.

La quantitat total màxima de la convocatòria és de 50 milions d’euros (M€) en subvencions a càrrec del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea (UE). Els projectes presentats han de tenir un pressupost de 10 a 20 M€ per executar-se en tres anys. Les intensitats màximes dels ajuts varien en funció del tipus de projecte (investigació industrial o desenvolupament experimental) i les dimensions de les empreses (petita, mitjana o gran).

La presentació de la documentació s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El termini de presentació finalitzarà el dia 3 d’agost de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.