La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha obert la convocatòria d’Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación (2018), en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. L’objectiu d’aquesta convocatòria incrementar la cultura científica, tecnològica i innovadora de la societat així com impulsar la participació activa de la societat en activitats de divulgació científica. El pressupost global és de 3,25 milions d’euros.

Les línies d’actuació en què es desenvolupa aquesta convocatòria són:
1. Cultura científica, tecnològica i de la innovació
2. Creativitat i vocacions científiques
3. Ciència ciutadana
4. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació

En aquesta edició es prioritzaran projectes que fomentin l’educació i vocacions científiques de nenes i joves, la divulgació de treballs i resultats de la recerca realitzada per investigadores i tecnòlogues espanyoles, especialment en aquelles àrees en què estan infrarepresentades.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 23 d’abril de 2019 i s’ha de realitzar a través del lloc web de la convocatòria.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la FECYT.