La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha obert la convocatòria d’Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación (2017). L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar projectes de divulgació i comunicació de la ciència que acostin la recerca, la tecnologia i la innovació als ciutadans. El pressupost global és de 3,25 milions d’euros.

Les línies d’actuació en què es desenvolupa aquesta convocatòria són:
1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación
2. Educación y vocaciones científicas
3. Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación

En aquesta edició es prioritzaran projectes dedicats a l’educació i vocacions científiques de nenes i joves, la divulgació de treballs i resultats de la recerca realitzada per investigadores i tecnòlogues espanyoles, especialment en aquelles àrees en què estan infrarepresentades.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 6 de novembre de 2017 i s’ha de realitzar a través del lloc web de la convocatòria.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la FECYT.