En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria 2020 de les Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ).

L’objectiu de la convocatòria és potenciar la contractació laboral per tres anys de doctors per desenvolupar projectes d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o d’estudis previs de viabilitat. En darrer terme, la finalitat és d’afavorir la carrera professional dels investigadors, estimular la demanda privada de personal qualificat per a plans i projectes d’R+D, i, per últim, donar suport a la consolidació d’empreses tecnològiques de creació recent.

Les entitats beneficiàries poden ser: empreses (incloses joves empreses innovadores i spin-off); centres tecnològics; centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal; associacions empresarials; i, per últim, parcs científics i tecnològics.

El pressupost global de la convocatòria és de 15 milions d’euros. L’import de cada ajut es determinarà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’entitat. En aquest sentit, els ajuts es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. Els ajuts hauran d’aplicar-se a activitats d’R+D addicionals respecte a les realitzades per l’entitat beneficiària.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). El termini finalitzarà el 16 de febrer del 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Agencia Estatal de Investigación.