L’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria 2018 de les Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ), en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. L’objectiu és potenciar la contractació laboral de doctors per desenvolupar projectes d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o d’estudis de viabilitat tècnica, amb la finalitat d’afavorir la carrera professional dels investigadors i donar suport a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació. El pressupost és de 15 milions d’euros.

Les entitats beneficiàries poden ser: empreses (incloses joves empreses innovadores i spin-off), centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i, per últim, parcs científics i tecnològics.

Els ajuts tindran una durada de 3 anys i la seva quantitat es determinarà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’entitat. En aquest sentit, els ajuts es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. Els ajuts hauran d’aplicar-se a activitats d’R+D addicionals respecte a les realitzades per l’entitat beneficiària.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini finalitzarà el dia 14 de febrer de l’any 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.