L’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria 2017 de les Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ). L’objectiu és potenciar la contractació laboral de doctors per desenvolupar projectes d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o d’estudis de viabilitat tècnica, amb la finalitat d’afavorir la carrera professional dels investigadors i donar suport a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

Les entitats beneficiàries poden ser: empreses (incloses joves empreses innovadores i spin-off), centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i, per últim, parcs científics i tecnològics.

Els ajuts tindran una durada de 3 anys i la seva quantitat es determinarà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’entitat. En aquest sentit, els ajuts es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. Els ajuts hauran d’aplicar-se a activitats d’R+D addicionals respecte a les realitzades per l’entitat beneficiària.

El pressupost és de 15 milions d’euros, la mateixa quantitat que es va destinar a les quatre convocatòries del període 2013-2016. La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). El termini finalitzarà el dia 1 de febrer de l’any 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.