En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), la Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de l’any 2018 de les Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC). Aquests ajuts promouen la incorporació d’investigadors espanyols i internacionals amb una trajectòria científica destacada a centres d’R+D.

La convocatòria ofereix un màxim de 200 ajuts amb una durada de 5 anys per a la contractació laboral de doctors a centres espanyols, amb un pressupost global de 61,72 milions d’euros. Els ajuts, 33.720 euros per any, es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats, a més d’un ajut addicional de 40.000 euros per 4 anys per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca. De manera addicional hi haurà un ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent, amb 100.000 euros per cada plaça.

Val a dir que, per primera vegada, des de l’any 2012, s’ha incrementat el nombre de nous contractes d’excel·lència investigadora Ramón y Cajal. En la convocatòria d’enguany, s’ofereixen 200 ajuts enfront els 175 concedits en anys anteriors, un 14,2 % més que l’any 2017.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de gener de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la  Agencia Estatal de Investigación, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.