En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de l’any 2020 de les Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC). Aquests ajuts promouen la incorporació d’investigadors espanyols i internacionals amb una trajectòria científica destacada a centres d’R+D.

La convocatòria ofereix un màxim de 247 ajuts amb una durada de cinc anys per a la contractació laboral de doctors (títol obtingut en el període 2010-2017) per part dels centres d’R+D de l’Estat espanyol. Les entitats beneficiàries poden ser: organismes públics d’investigació (OPIs); universitats públiques i privades; entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense finalitat de lucre vinculades al Sistema Nacional de Salud (SNS); instituts d’investigació sanitària (IIS) acreditats; centres tecnològics i de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal; i, finalment, altres centres d’R+D+I de caràcter públic i privat sense finalitat de lucre.

El pressupost màxim de la convocatòria és de 80,1 milions d’euros, amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE). Els ajuts, 35.450 euros per any, es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats, a més d’un ajut addicional de 42.000 euros per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca. De manera addicional, hi haurà un ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent de 105.000 euros per a cada plaça.

Val a dir que, per tercer any consecutiu s’augmenta el nombre de nous ajuts per a contractes Ramón y Cajal. En la convocatòria d’enguany, s’ofereixen 247 ajuts, enfront dels 175 (anys 2017 i 2018) i dels 200 (any 2019).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 21 de gener de 2021. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria de les Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC 2020) de l’AEI, així com altres entrades sobre el tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).