En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de les Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2020).

L’objecte de la convocatòria és el finançament d’un màxim de 1.101 contractes laborals de quatre anys, sota la modalitat de contracte predoctoral, perquè els investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte d’investigació. Els sol·licitants han d’estar matriculats o admesos a un programa de doctorat del curs 2020-2021.

Els projectes d’investigació han de correspondre a la convocatòria 2019 dels «Proyectos de I+D+i», o un projecte d’R+D que s’executi en un centre acreditat com a «Centro de Excelencia Severo Ochoa o Unidad de Excelencia María de Maeztu» (convocatòries 2016-2019), o un projecte inscrit a una línia d’investigació prioritària de l’any 2020 fixada per l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) i que s’executi a un centre públic d’R+D+I agroalimentària.

Amb un pressupost global de 108,955 milions d’euros (cofinançats amb el Fons Social Europeu -FSE-), els ajuts inclouen dos conceptes: finançament dels contractes (20.700 euros pels dos primers anys; 21.900 euros, el tercer any; i 27.300 euros, el quart any) i un ajut addicional per estades en centres d’R+D i matrícula de doctorat (6.860 euros). A més, els ajuts poden finançar la contractació laboral durant un període d’orientació postdoctoral d’aquells beneficiaris que obtinguin el títol de doctor amb antelació al mes 43è des de l’inici de l’ajut.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). La convocatòria restarà oberta fins al dia 27 d’octubre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria de les Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2020) de l’AEI.