En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de les Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2019).

Com a màxim, s’han convocat 1.109 ajuts, que tenen per objecte el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, perquè els investigadors en formació realitzin una tesi doctoral associada a un projecte d’investigació. Els sol·licitants han d’estar matriculats o admesos a un programa de doctorat del curs 2019-2020.

Els projectes d’investigació han de correspondre a la convocatòria 2018 de Proyectos de I+D/Proyectos de I+D+i “Retos Investigación”, o un projecte d’R+D que s’executi en un centre acreditat com a «Centro de Excelencia Severo Ochoa o Unidad de Excelencia María de Maeztu» (convocatòries 2015-2018), o un projecte inscrit a una línia d’investigació prioritària de l’any 2019 fixada per l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) i que s’executi a un centre públic d’R+D+I agroalimentària.

Amb un pressupost global de 108,959 milions d’euros, els ajuts inclouen dos conceptes: finançament dels contractes (22.300 euros per any) i un ajut addicional per estades en centres d’R+D i despeses de matrícula de doctorat (6.250 euros). A més, els ajuts tenen per objecte finançar la contractació laboral, durant un període d’orientació postdoctoral d’un any de durada, d’aquells beneficiaris que obtinguin el títol de doctor amb antelació a l’inici de l’última anualitat de l’ajut. La línia d’ajut destinada al finançament dels contractes es finançarà amb recursos procedents del Fons Social Europeu (FSE).

La sol·licitud s’ha de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La convocatòria restarà oberta fins al dia 7 de novembre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.