MINECOEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria d’Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores per a l’any 2014. Aquests ajuts volen fomentar la contractació d’un màxim de 910 investigadors en formació a universitats, organismes públics d’investigació i altres centres d’R+D públics o privats sense afany de lucre.

Amb un pressupost global de 80,44 milions d’euros, la convocatòria promou la formació de doctors i el desenvolupament de la seva carrera investigadora mitjançant la realització de tesis doctorals a centres amb una trajectòria científica i acadèmica demostrada. L’investigador ha de seguir un programa de doctorat en el curs 2014/2015 i la tesi doctoral ha d’estar associada a un projecte d’investigació fonamental no orientada de la convocatòria 2013 del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Cada ajut atorgat rebrà 20.600 euros anuals, amb un salari mínim de 16.422 euros bruts. Els ajuts es destinen necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social del personal contractat. De manera complementària es concediran ajuts de 1.500 euros per finançar les despeses de matrícula en programes de doctorat.

La sol·licitud s’ha de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica del MINECO. La convocatòria restarà oberta fins al 26 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades al blog.