La Secretaría de Estado de I+D+i ha reestructurat el Programa Juan de la Cierva (3 anys de durada) en 2 noves actuacions consecutives: Ayudas para contratos para la formación posdoctoral (2 anys) i Ayudas para la incorporación de jóvenes doctores (2 anys addicionals). Ara s’ha obert la convocatòria 2013 de les Ayudas para contratos para la formación posdoctoral, que concediran un màxim de 225 ajuts per contractar laboralment joves doctors (títol obtingut a partir de l’1 de setembre de 2009), amb l’objectiu de completar la seva formació investigadora en centres d’R+D diferents als que van realitzar la formació predoctoral.

Els ajuts són de 25.000 euros anuals (a la convocatòria 2012 del Programa Juan de la Cierva eren 28.800 euros), que es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. El pressupost màxim de la convocatòria és d’11,25 milions d’euros per a 2 anys (a la convocatòria 2012 del Programa Juan de la Cierva eren 19,44 milions per a 3 anys).

Les sol·licituds de participació són presentades pels centres d’R+D, que incorporen els investigadors candidats per als grups de recerca. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva a partir dels mèrits curriculars dels candidats i de l’historial científic i tècnic del grup d’integració. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 24 de febrer (per als investigadors) i el 3 de març de 2014 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.