L’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria d’Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas (Doctorados Industriales) corresponent a l’any 2020. Els ajuts tenen com a objectiu la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l’empresa o en col·laboració entre l’empresa i una altra entitat, pública o privada.

La tesi doctoral de l’investigador s’haurà d’emmarcar en el projecte d’R+D, per tal d’afavorir la inserció laboral d’investigadors a les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent en el teixit productiu per elevar la competitivitat.

Els ajuts tindran una durada màxima de quatre anys i el pressupost total d’aquesta convocatòria és de 4 milions d’euros en subvencions. Els ajuts inclouran els tres conceptes següents: finançament del cost dels contractes (retribució bruta més quota empresarial a la Seguretat Social); realització d’estades en entitats d’R+D (2.400 euros com a màxim); i, finalment,  despeses de matrícula als ensenyaments de doctorat (1.500 euros).

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). El termini de presentacions finalitzarà el dia 18 de febrer de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.