En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de les Ayudas para contratos Juan de la Cierva (2020), en les modalitats de formación i d’incorporación. En total, s’han convocat un màxim de 556 ajuts, amb un pressupost global de 41,8 milions d’euros.

Aquests ajuts tenen l’objectiu de fomentar la contractació laboral d’investigadors novells que han obtingut recentment el títol de doctor. Les sol·licituds de participació són presentades pels centres d’R+D, incloent-hi les persones participants per a la seva incorporació als equips d’investigació.

a) Ayudas para contratos Juan de la Cierva – formación

L’objectiu és fomentar la contractació laboral, per part d’organismes d’investigació o centres d’R+D espanyols, de joves en possessió del títol de doctor per un període de dos anys per completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres espanyols diferents d’aquells en els quals van realitzar la seva formació predoctoral.

Com a màxim, s’han convocat 278 ajuts de dos anys de durada per a la contractació laboral. La quantia anual de cada ajut és de 26.300 euros, que es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social de les persones contractades. El pressupost total és de 14.6 milions d’euros i els terminis de presentació de sol·licituds finalitzen el 21 de gener de 2021 (investigadors) i el 28 de gener de 2021 (centres d’R+D).

b) Ayudas para contratos Juan de la Cierva – incorporación

L’objectiu d’aquesta modalitat és fomentar la contractació laboral, per part d’organismes d’investigació o centres d’R+D espanyols, de joves en possessió del títol de doctor per un període de tres anys per refermar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral.

Com a màxim, s’han convocat 278 ajuts de tres anys per a la contractació laboral. La quantia anual de cada ajut és de 30.500 euros, que es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social de les persones contractades. A més, es concedeix un ajut addicional de 6.300 euros per cada ajut, per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca de la persona contractada. El pressupost total és de 27,2 milions d’euros i els terminis de presentació de sol·licituds finalitzen el 19 de gener de 2021 (investigadors) i el 26 de gener de 2021 (centres d’R+D).

Per a ambdues modalitats, les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN, així com altres entrades sobre el tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).