En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Agencia Estatal de Investigación ha obert dues convocatòries de l’any 2017 dels Ajuts per a contractes Juan de la Cierva, adreçades a investigadors que s’han doctorat fa pocs anys.

1. Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación (2017)

– Objectiu: fomentar la contractació laboral d’un màxim de 225 doctors joves per un període de dos anys perquè consolidin les capacitats adquirides durant la primera etapa de formació postdoctoral. Els candidats han d’haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener del 2013 i el 31 de desembre del 2015.
Pressupost14,40 milions d’euros. La quantitat dels ajuts és de 29.000 euros anuals, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats. A més, es concedirà un ajut addicional de 6.000 euros per cada investigador per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució d’activitats de recerca.
Terminis de presentació: 17 de gener del 2018 (centres) i 10 de gener del 2018 (investigadors).

2. Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación (2017)

– Objectiu: fomentar la contractació laboral d’un màxim de 225 doctors joves per un període de dos anys perquè completin la seva formació investigadora postdoctoral a centres d’R+D diferents dels que van realitzar l’etapa predoctoral. Els candidats han d’haver obtingut el doctorat entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017.
Pressupost: 11,25 milions d’euros. La quantitat dels ajuts és de 25.000 euros anuals, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats.
Terminis de presentació: 18 de gener del 2018 (centres) i 11 de gener del 2018 (investigadors)

Els centres beneficiaris poden ser: organismes públics d’investigació; universitats (públiques i privades); altres centres públics d’R+D; institucions sanitàries (públiques i privades sense afany de lucre); entitats (públiques i privades sense afany de lucre) que realitzin activitats d’R+D; i, per últim, centres tecnològics d’àmbit estatal. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.