En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria 2018 de les Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA 2018). L’objectiu és la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d’investigació per a l’ús d’equipaments, instal·lacions i altres infraestructures d’R+D+I amb la finalitat d’augmentar i millorar les seves prestacions i el seu rendiment.

El pressupost global de la convocatòria és de 7,02 milions d’euros per a contractes laborals de 3 anys de durada. La quantitat anual dels ajuts varia entre els 13.000 i els 12.000 euros en funció de la titulació del personal tècnic contractat. Aquest ajut es destinarà a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels tècnics contractats.

Les sol·licituds de participació seran presentades mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). Els terminis de presentació de sol·licituds finalitzen el 20 de febrer de 2019 (per als centres) i el 13 de febrer de 2019 (per als investigadors).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Agencia Estatal de Investigación.