En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria 2017 de les Ayudas para contratos de personal técnico de apoyo (PTA). L’objectiu és la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d’investigació per a l’ús d’equipaments, instal·lacions i altres infraestructures d’R+D+I amb la finalitat d’augmentar i millorar les seves prestacions i el seu rendiment.

El pressupost global de la convocatòria és de 7,02 milions d’euros per a contractes laborals de 3 anys de durada. La quantitat anual dels ajuts varia entre els 13.000 i els 12.000 euros en funció de la titulació del personal tècnic contractat. Aquest ajut es destinarà a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats.

Les sol·licituds de participació seran presentades mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 23 de gener de 2018 (per als tècnics) i el 30 de gener de 2018 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.