En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), la Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria de les Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación (2018). Aquests ajuts tenen l’objectiu de fomentar la contractació laboral de joves que tenen el títol de grau de doctor (obtingut entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018), per un període de dos anys, per tal que completin la formació investigadora postdoctoral en centres d’R+D espanyols diferents d’aquells on van realitzar la formació predoctoral.

El pressupost global de la convocatòria és d’11,25 milions d’euros i es concediran un màxim de 225 ajuts per a contractes laborals de dos anys de durada. La quantitat anual dels ajuts és de 25.000 euros, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de sol·licitud finalitzarà el 31 de gener de 2019 (per als investigadors) i el 7 de febrer de 2019 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.